"Lapis super lapidem non reliquentur hic "...
Kamień na kamieniu tu nie pozostanie...
Jezus Chrystus o Jerozolimie

Wesele

 

 

 

Synonimy:   Wesele,  Uroczystości weselne, Ślub……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Dobrze się bawić –   jesteś żądny rozrywek…
Pokłócić się na –   nieporozumienia w małżeństwie…
Przyjmować gości –   stracisz mnóstwo pieniędzy…
Być na nim –   upadek interesów…
Tańczyć na nim –   wystrzegaj się podstępnych kobiet…
Na własnym –   założysz domowe ognisko…
We śnie kobiety ?   to zwykle wyraz spełniającego się pragnienia…
We śnie mężczyzny ?   wyraz głębokiej potrzeby rozwiązania nurtujących cię dwóch przeciwstawnych problemów…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Wesele w naszych snach to  początek a zarazem koniec, i jest przejściem z jednego etapu życia do drugiego.  Symbolizuje rozpoczęcie nowej fazy życia, która może mieć związek z każdą sprawą ważną dla Ciebie, na przykład zmianą pracy,  domu lub związku uczuciowego,  ewentualnie duchową przemianą.  Sny o weselu mogą być odzwierciedleniem rozmaitych etapów i procesu przemiany wewnętrznej ale i zewnętrznej  zmierzających ku końcowemu wynikowi, jakim jest pojawienie się czegoś nowego. W snach o weselu często występują obrzędy i ceremonie,  wręczanie daru,  zmiana garderoby lub ubrania, przechodzenie przez bramy czy most co symbolizuje przekraczanie pewnych granic, łamanie blokad. Osoby pojawiające się w snach o weselu w postaci matki lub ojca  wkraczają do naszego życia w snach w okresie przejściowym od jednego etapu do drugiego by nas wspierać w następujących właśnie  zmianach. Sny o weselu mogą być potwierdzeniem zmiany, która już miała miejsce w życiu, mogą także oznaczać zmianę, jaka zachodzi w świadomości. Być gościem na weselu to zapowiedź zmiany na lepsze. Własne wesele oznacza zmianę dotychczasowego stylu życia, co ewentualnie bywa połączone z zerwaniem aktualnych związków czy więzów.  W hinduskiej księdze snów Jagaddewa tłumaczy się wesele bliską śmiercią starego ja lub co najmniej wielkim i głębokim bólem z tym związanym a wszystko po to by zrobić miejsce dla nowej wzrastającej w nas właśnie świadomości i nowych ideałów z nią związanych…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Jeżeli skrzywdzona kobieta się uśmiecha wobec krzywdziciela, to albo nie ma wstydu, albo jest pewna, że się dobrze zemścić potrafi...
- Anonim...

« »