"Omnes enim causae effectuum naturalium dantur per lineas, angulos et figuras. Aliter enim imposibile est scire propter quid in illis "...
Wszystkie bowiem skutki efektów naturalnych objawiają się poprzez linie, kąty i figury. Inaczej bowiem niemożliwe byłoby zrozumienie, jaka jest ich przyczyna...
William Ockham

Pająk

 

 

 

Synonimy:      Pająk, Pajączek, Pajęczak…..
Antonimy:       Lew……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć go w pracy   –   pomyślny zwrot w interesach…
Widzieć go w domu   –   dobra i przyjazna atmosfera powróci do Twojego domu po burzliwych dniach…
Zabić go   –   zwycięstwo nad odwiecznym przeciwnikiem….
Pajęczyna   –   niemiła sprawa wokoło Ciebie….
znaleziony na ubraniu   –   pieniądze….
Zadeptać   –   deszcz….
Na tobie   –   zdrowie….
Na łóżku   –   szczęście, dobrobyt…
Małe, czerwone albo czarne   –   szczęście w interesach…


Pająki wyryte na kamieniu półszlachetnym własnoręcznie są amuletem ochronnym dla ich właściciela….


 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Pająk symbolizuje twórczą pracę, zręczność i pilność, cierpliwość i ostrożność, pułapkę i agresję, okrucieństwo. Jest symbolem mądrość przy skrajnej małości, jest pośrednikiem między bogami a ludźmi, pomiędzy skrajnie małą przestrzenią a jej odbiciem w skrajnie wielkiej, jest przyjacielem bohaterów słonecznych. Według legendy o św. Rodzinie w czasie ucieczki do Egiptu, gdy schronili się w jaskini, a nasłany przez Boga pająk natychmiast rozwiesił pajęczynę przed wejściem, dlatego ścigający ich ominęli pieczarę. Symbol o sprzecznych znaczeniach, ze względu na jego artystycznie utkaną promienistą sieć i centralną pozycję, którą w niej zajmuje, uchodzi w Indiach za symbol kosmicznego ładu i świata zmysłowego. Ponieważ nitki swej sieci wysnuwa z własnego ciała, jak słońce wydaje z siebie swe promienie, jest także symbolem solarnym, sieć zaś może z tego punktu widzenia symbolizować również emanację boskiego ducha. Ponieważ wspina się po utkanych przez siebie nitkach, przeto w Upaniszadach pojawia się także jako symbol duchowego samowyzwolenia. W islamie białe pająki uchodzą za dobre, czarne za złe. W Biblii pająk, ze względu na jego łatwo dającą się porwać sieć, pojawia się jako symbol kruchości i próżnej materialnych nadziei. Wyobrażenia ludowe niekiedy przeciwstawiały przynoszącego śmierć pająka – pszczole, przypowieści każą ich pojawieniu się w różnych porach dnia przypisywać znaczenie szczęśliwemu lub nie. Pająk w środku swej sieci symbolizuje introwersja, narcyzm, pochłonięcie naszej istoty przez jej własny ośrodek ego, wieczny tkacz sieci złudzeń i obłudy, symbol rozpaczy i nadziei w oczekiwaniu na łup, który jest odzwierciedleniem niskich, przyziemnych instynktów człowieka…… W marzeniu sennym oznacza czekającą nas ciężką prace, ostrożność w postępowaniu, niespodziewaną i nieoczekiwaną zdradę, a nawet proces sądowy…..


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Chciwy zostanie kupcem, a leniwy mnichem...
- Anonim...

« »