"Fortes fortuna adiuvat "...
Śmiałym los sprzyja...
Terencjusz

Indie

 

 

 

Synonimy:       Indie, Republika indi….
Antonimy:       Europa….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być w   –   zaczniesz mocno interesować się przemianą duchową…
Zwiedzać    –   po wielu cierpieniach i wyrzeczeniach odniesiesz sukces….Europa….
Podróżować do Indii    –   dokonasz zmiany swojej natury, która zadziwi wszystkich….
Studiować    –   możesz na stałe odwrócić swój wzrok od świata materii….
Marzyć o wyjeździe do    –   Twoja podświadomość pragnie wiedzy, rozejrzyj się cze3go Ci naprawdę trzeba….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Sen o Indiach zapowiada Podróż duchową.   W Indiach powstały trzy spośród sześciu wielkich religii świata. Najstarszą z nich jest Braminizm, będący rozwinięciem wedyzmu, zaszczepionego w Indiach przez lud Ariów, osiadły nad Gangesem. Podstawą wedyzmu były wedy, czyli święte księgi, które obejmują pieśni, teksty modlitw, zaklęcia magiczne, naukę etyki, prawa, śpiewu, astronomii. Braminizm utrzymał autorytet wed, rozbudowując je o wiarę w reinkarnację.   Drugą z wielkich religii Indii jest Hinduizm powstał w okresie wczesnego średniowiecza, jako kontynuacja braminizmu, zachowując autorytet wed. Opiera się na monoteizmie, uznając istnienie jednego boga, lecz w wielu postaciach. Najbardziej czczone to Wisznu i Śiwa i Dewi. Wszystkie te religie zachowały się na większą skalę jedynie na terytorium Indii i Nepalu.  Trzecią jest Buddyzm powstał w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e., a jej twórcą był książę Siddhartha Gautama nazwany później Buddą (ok. 560 p.n.e. – 480 p.n.e.). Swą naukę głosił jako wędrowny żebrak-asceta. Buddyzm zasadza się na poszukiwaniu oświecenia dającego wgląd w prawdę i duchowe wyzwolenie (nirwana) przez czynienie dobra, wyrzeczenie się doczesnych pożądań i medytację. Większość odłamów buddyzmu nie posiada żadnych formalnych struktur, prócz klasztorów. Rozprzestrzenił się on z biegiem stuleci głównie w Azji Południowej i Wschodniej, posiada kilka odmian narodowych w Chinach, Japonii i Tybecie, gdzie znany jest jako lamaizm. Indie to najbardziej uduchowiony kraj, dlatego sen o Indiach lub podróżowaniu po Indiach przydarza się osobom uduchowionym, które skupiają się na rozwoju wewnętrznym i własnej przemianie.  Czasem zwłaszcza na początku nasza podświadomość może nam wskazywać źródło wiedzy z jakiego powinniśmy czerpać by się rozwinąć.  I to jest taka wskazówka……


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Jeżeli nie przyznajesz się do błędu, to popełniasz błąd drugi...
- Anonim...

« »