"Non est beatus, esse se qui non putat "...
Nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa...
Publiliusz Syrus

Zachmurzenie

 

 

 

Synonimy:  Zachmurzenie, Zachmurzone niebo……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Zachmurzenie   –   kłopoty i problemy…
Zachmurzone niebo   –   nadciągają problemy…
Przebijające się słońce przez zachmurzenie    –   jest nadzieja że uda Ci się rozwiązać swoje problemy…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Zachmurzone niebo ze względu na jego tajemniczy charakter i ze względu na to, że przesłaniają siedziby bogów niosą sobą głęboko ukryte treści  Czarne, ciężkie, burzowe niebo zachodzące coraz bardziej chmurami jest oznaką nadchodzących problemów i kłopotów. Natomiast jeśli niebo się rozpogadza, a zachmurzenie ustępuje odsłaniając coraz większe czyste połacie przez które promiennie świeci słońce, to zapowiada poprawę naszej przyszłości. Tak więc zachmurzenie z jednej strony symbolizują zamęt, kłopoty, rozterki, symbolizujące sprawy wymykające się nam spod kontroli. Na poziomie świata wewnętrznego symbolizują wewnętrzny chaos w naszej duszy, brak zrozumienie wyższych wartości, umykające główne aspekty życia. W symbolice mistycznej alchemii zachmurzenie symbolizuje ? Nigredo czyli Duchowy Mrok spływający na człowieka i rozpoczynający okres przeraźliwie smutnej refleksji, poprzedzającej tworzenie się nowej wyższej świadomości. Zachmurzenie nieba symbolizuje również niemożliwy do pojęcia i poznania uporządkowany ład natury, jej mistycznego ducha, zamknięcia kręgu wielu jej naturalnych procesów, gdzie aspekt boskości jawi nam się jako nieustanny proces dążenia do doskonałości, do świadomego wzrostu i rozerwania zamkniętego kręgu. Tak jak po burzy kiedyś wstaje słońce, tak mrok umysłu rozświetla jasne światło zrozumienia, aż do oświecenia kiedy to wyzbędziemy się wszelkich przyziemnych koncepcji i nic nie znaczących idei?..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Nigdy nie można przewidzieć rano, co się stanie wieczorem...
- Anonim...

« »