"Contra facta non valent argumenta" Wobec faktów argumenty muszą ustąpić...
Arystoteles

Trzydzieści trzy

 

 

Synonimy:   Trzydzieści trzy……
Antonimy:    Zero……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć    –   zrozumiesz istotę sprawy
Liczyć    –   nadchodzi dzień prawdy
Zapisywać    –   masz wsparcie u przyjaciół
Miec trzydzieści trzy lata   –   zrozumiesz skąd się biorą Twoje problemy….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Liczba ?trzydzieści trzy? ma znaczenie mistyczne, to właśnie tyle lat liczył sobie Jezus, gdy umierał na krzyżu. W tym też wieku stworzony został Adam, praojciec ludzkości, o czym zapewniają teksty gnostyckie. Są 33 stopnie wtajemniczenia w masonerii i wreszcie tyle kręgów ma ludzki kręgosłup. Co ciekawe, każdy płatek był odchylony od położonego obok dokładnie o 10,90909 stopnia (360 stopni podzielone na 33 płatki). W gematrii daje to liczbę 1089, stanowiącą podstawę Nowego Jeruzalem, o którym wspominał w ?Apokalipsie? św. Jan. Dwugłowy Feniks i liczba trzydzieści trzy to symbol najwyższego masońskiego stopnia wtajemniczenia. Chociaż ryty i stopnie masońskie tworzyły złożoną hierarchię, to jednak trzydziesty trzeci stopień wtajemniczenia to wielki zaszczyt zarezerwowany dla małej grupy najwybitniejszych masonów. Pozostałe stopnie można osiągnąć, pokonawszy poprzednie, lecz to, czy ktoś osiągnie ten właśnie stopień, zależy od wielu czynników. Mogą go otrzymać wyłącznie osoby, które zostaną zaproszone. Osoby wspierane przez cyfrę trzydzieści trzy mają w sobie wiele ciepła i miłości, którymi obdarzają innych ludzi. Są pełne współczucia i gotowe do pomocy potrzebującym. Trzydziestki Trójki poszukują w życiu ładu i harmonii. Są spokojne i łagodne, co przyciąga do nich innych ludzi. Pomagają osobom zagubionym i nieszczęśliwym. W obecności Trzydziestek Trójek wszyscy czują się dobrze z powodu atmosfery, jaką one wprowadzają. Z liczbą tą związana jest także głęboka symbolika snu, gdzie liczba trzydzieści trzy reprezentuje duży potencjał umysłowy i emocjonalny który przekłada się na rychłe wejście na wyższy poziom odczuwania i zrozumienia.  Mistrzowska liczba trzydzieści trzy widziana w snach symbolizuje mądrość, harmonię, spełnienie. Liczby w naszych snach mówią o naszym charakterze, witalności, podejściu do życia, jej ujawnienie się i oddziaływanie jest charakterystyczne dla pewnych naszych zachowań. W sennej rzeczywistości liczb mistrzowskich nie redukuje się do liczb podstawowych tak jak w numerologii. Uznaje się bowiem, że liczby mistrzowskie niosą silniejsze wibracje. Wtajemniczeni uważają, że osoby obdarzone liczbami mistrzowskimi w snach stoją w swoim zyciu przed specjalnymi wyzwaniami, mają ważne zadania do spełnienia.  Ponadto, osoby znajdujące się pod sennym wpływem tej liczby uważa się za wspaniałomyślne i szlachetne, kierujące się w życiu dobrem ogółu, a nie swoim osobistym. Liczba trzydzieści trzy śni sie najczęściej osobą mającym łagodne usposobienie, które są wyzbyte egoizmu, cierpliwe, wyrozumiałe, szlachetne. Ich poczucie sprawiedliwości, nadzwyczajna wyrozumiałość i zdolność wyciszania u innych nadmiernych emocji powodują, że przyciągają do siebie ludzi. Nic dziwnego, że często zostają terapeutami, psychologami, często są wśród nich duchowni, czyli osoby które mają umiejętność panowania nad swoimi emocjami, są harmonijne, mają dużą intuicję. Lubią służyć pomocą innym ludziom, jednak wobec siebie są niezwykle wymagające. Są niezwykle prawdomówne, nie potrafią kłamać, niezwykle ważne dla osób spod tej wibracji jest moralne zachowanie. Stąd być może ich skłonność czasami do nadmiernego moralizatorstwa. Często cieszą się bardzo dużym uznaniem wśród innych ludzi. W swoim mrocznym aspekcie liczba trzydzieści trzy przejawia się w zbytnim idealizmie, buntowaniu się i robieniu czegoś na pokaz, mają skłonność do robienia pewnych rzeczy na pokaz, mogą popadać w różnego rodzaju uzależnienia. W dążeniu do celu nie zawsze są konsekwentne, potrafią zaniedbywać obowiązki w pracy, nie dotrzymywać terminów, być roztargnione i chaotyczne. Przez to mogą mieć problemy w osiąganiu zawodowych sukcesów. Mogą też wpadać w finansowe tarapaty. Możliwa jest również nerwowość, skłonność do popadania w uzależnienia, zaniedbywanie obowiązków, niepowodzenia w osiągnięciu sukcesów zawodowych, problemy z utrzymaniem się, wręcz poważne kłopoty finansowe. Jeżeli jest to liczba twojego imienia i nazwiska to Twój potencjał umysłowy i emocjonalny przekłada się na rychłe wejście na wyższy poziom odczuwania i zrozumienia…...

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Sprawiedliwość ma siedzibę w ludzkim sercu...
- Anonim...

« »