"Canis timidus vehementius latrat quam mordet"...
Pies, który się boi, gwałtowniej ujada, niż gryzie. Kurcjusz Rufus

Regresja

 

 

 

Synonimy:    Regresja, Cofanie się, Hipnoza regresyjna…..
Antonimy:      Jawa……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Poddać się –   poszukujesz własnej tożsamości za wszelką cenę…
Widzieć kogoś –   nie potrafisz zrozumieć czyjejś postawy…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Regresja w snach to powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego, oczywistym jest że skala symboliczna takiego snu możne być rożna od namiastki w postaci pragnienia cofnięcia się do wieku dziecięcego aż po wsteczne wycofanie się do najwcześniejszych swoich wcieleń kiedy byliśmy dzikimi ludźmi……, Powrót wsteczny w rozwoju może również objawiać się na płaszczyźnie uczuciowej czy emocjonalnej, kiedy człowiek odczuwa siebie jako dziecka i przypomina sobie uczucia podobnych do tych odczuwanych jako dziecko……., Senna regresja spontaniczna zachodzi głównie pod wpływem długo trwałego stresu, wymuszonego niemożnością przebrnięcia jakiegoś istotnego doświadczenia życiowego, kręcenie się w kółko w tym zakresie i to nie tylko przez jedno życie, może mieć także miejsce podczas hipnozy w regresji hipnotycznej, albo autohipnozy….., Regresja pod wpływem stresu jest jednym z mechanizmów obronnych, człowiek przypomina sobie fakty od dawna zapomniane, zasłyszane, odczuwane…., Mianem regresji swoją technikę określają zwolennicy regresingu….., Wyróżnia się regresję psychologiczną, patologiczna, adaptacyjną z funkcją relaksacyjną, oraz przez nas rozważaną regresję poznawczą jako podróż do poprzednich wcieleń……, Regresja hipnotyczna jest jedna z metod terapeutycznych a zarazem jej głównym narzędzie w stanach skrajnych. Polega na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i powolnym cofaniu się pamięcią do czasu, kiedy zaistniało traumatyczne wydarzenie. Regresja polega zatem na naprawianiu pamięciowego śladu. Błędy, które popełniliśmy w przeszłości stanowią swego rodzaju blokadę, która ma wpływ na całe życie człowieka. Regresja jest metodą usunięcia tej blokady. Umożliwia ona zmianę uwarunkowań zakodowanych w podświadomości i ulepszeniu całego kontakty wszystkich elementów naszej jaźni, stwarza równocześnie możliwości otwarcia się na nowe postrzeganie świata i rzeczywistości……, Bywa również tak ze nasz wewnętrzny konflikt ma swoje źródło z jeszcze wcześniejszych czasów, za nim się narodziliśmy……, Ma to swoje uzasadnienie tylko po przez doktrynę reinkarnacji a hipnotyczne cofanie się do źródła problemu daje zaskakujące i nieoczekiwane skutki….., Wizja poprzedniego życia jest najczęściej jasna i precyzyjna jednak bardzo mocno obciążona pokładami emocji i uczuć które uwalniają nas z dużej ilości obecnych zahamowań……, Najważniejsze fragmenty ubiegłego życia dostrzegamy wtedy jak przyspieszony film nie koniecznie w chronologicznej kolejności oglądany, prędkość przesuwających się obrazów, liczba informacji, uczuć i emocji jest olbrzymia i wręcz szokująca, w trakcie takiego swoistego cofnięcia percepcja odbioru znacznie się rozszerza, przy czym ulega znacznej modyfikacji, postrzegamy wiele wątków , z różnych punktów widzenia i płaszczyzn odczuwania, potrafimy odczuwać to co wtedy widzieliśmy,a zarazem mieć swoje obecne odczucia a nawet dokonywać swoistej obecnej oceny tamtych wydarzeń i to w oparciu o szersza perspektywę dostrzegając analogie i pomosty pomiędzy tamtym i obecnym życiem co jest nieterminującym sygnałem że nasza cała istota szuka sposobu na rozwiązanie problemu……., Sen taki jest bardzo zadki i bliższy swoja wymowa do jasnowidzenia czy jasno słyszenia niż zwykłego czy nawet świadomego snu, jest również bardzo ważnym, podkreślam bardzo ważnym sygnałem że jakieś nasze wady, nałogi, przypadłości czy tez nawet tylko sposób bycia i życia jest mocno i od wielu wcieleń obciążony i nasza istota coraz bardziej zdaje sobie sprawę że sobie z tym nie za bardzo daje radę a po przez takie coraz wyrazistsze sygnały wzywa nas w obecnym życiu do daleko posuniętych zmian…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Głupia synowa i nieposłuszny syn są jak czad i sadza...
- Anonim...

« »