"Barba non facit philosophum"...
Broda nie czyni filozofem...
Plutarch

Świecznik

 

 

 

Synonimy:     Świecznik, Aplika, Kandelabr, Lichtarz, Menora, Kandelabr……
Antonimy:      Oświetlenie elektryczne……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –  uda ci się coś o czym nawet nie marzyłeś…
Nieść  –  udzielisz pomocy komuś kto tego naprawdę potrzebował…
Złoty  –  Twoje starania wreszcie zaczynają przynosić Ci szacunek i korzyści…
Wieloramienny  –  otrzymasz ważne zadanie z którego jeśli się wywiążesz to zyskasz wielki szacunek…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Świecznik jest symbolem światła duchowego i zbawienia, liczba ramion ma znaczenie mistyczne i symbolizuje życie na tamtym świecie, życie wieczne i szczęście. Być na świeczniku to zajmować ważne, poczesne miejsce w życiu społecznym. Siedem świeczników to siedem kościołów. Świecznik dwuramienny to boska i ludzka natura Chrystusa, wszelka dwoistość w świecie ducha. Świecznik trójramienny to Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Świecznik siedmioramienny, Zloty kandelabr z hebrajskiego Menora z tabernakulum świątyni jerozolimskiej z sześcioma ramionami w kształcie trzech koncentrycznych półkoli i siódmym, centralnym, wspartym na potężnej podstawie. Wierne wyobrażenie tej menory znajdujemy na reliefie triumfalnego łuku Tytusa w Rzymie. W plastyce stanowi od dawna ikonograficzny symbol judaizmu i świątyni jerozolimskiej, do dziś godło państwowe Izraela. Jest symbolicznym emblematem siedmiu nieb, siedmiu dni stworzenia, siedmiu planet i siedmiu archaniołów przed tronem Boga, Michał (Słońce), Gabriel (Księżyc), Rafał (Merkury), Uriel (Wenus), Raguel (Mars), Sariel (Jowisz) i Remiel (Saturn). Wyobraża 7 darów ducha jako rozum, inteligencję, radę, męstwo, wiedzę, prawość i bojaźń bożą…., W Duchu św. wyraża, nadzieję, miłosierdzie, życie, zbawienie, Logos jak słowo i światło świata. Menora jest odpowiednikiem babilońskiego „drzewa życia”. Świeczniki siedmioramienne według tradycji symbolizują krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj, jest zrobiona dokładnie według instrukcji Mojżesza. Została ona wykonana ze złota, podobnie jak wszystkie instrumenty służące do jej obsługi. Stawiano ją przed Arką Przymierza w Przybytku, a następnie w Świątyni……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Jak w jasnym zwierciadle można poznać kształty, tak z przeszłości można poznać teraźniejszość...
- Anonim...

« »