"Ars alit artificiem"...
Sztuka żywi twórcę...
Owidiusz

Żniwa

 

 

 

Synonimy:    Żniwa, Plony, Pokosy……
Antonimy:     Siew, Sianie……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Zbierać plony  –  nagroda za pracowitość….
Zwozić  –  zapowiedź pokaźnych zysków…
Dobre żniwa  –  rychłe spełnienie marzeń…
Złe żniwa  –  troski kłopoty i niepowodzenia….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Żniwa symbolizują pomyślność i powodzenie we wszystkich operacjach finansowych. Bogate plony zwykle są oznaką nadchodzącego dobrobytu. Słabe zbiory oznaką, że trzeba ograniczyć wydatki i żyć skromnie. Zbieranie plonów dla osób samotnych wyraża pragnienia założenia rodziny, a dla osób bezdzietnych chęć posiadania dzieci. Żniwa to również dobra wróżbą dla spraw naszego ducha, symbolizują skuteczną przemianę i osiągnięcie nowych wiedzy, zdolności lub umiejętności. W tym kontekście snu żniwa to symbol spełnienia, swoistej nagrody za poniesione trudy. W w sztuce chrześcijańskiej żniwa to symbol Sądu Ostatecznego jako ostatecznej nagrody lub kary…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Gdy wieją wichry zmian, głupi budują mury, madrzy budują wiatraki...
- Anonim...

« »