"Carum est, quod rarum est"...
Cenne jest to, co rzadkie...
Autor Mi Nieznany

Łabędź

 

 

 

 

Synonimy:      Łabędź, Łabędzie, Łabędziątko…..
Antonimy:      Wróbel…..

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –  szczęśliwy powrót z dalekiej podróży…
Biały  –  radość i bogactwo lub i widoki na przyszłość…
Dla kobiety   –   szczęśliwe pożycie małżeńskie…
Dla mężczyzny  –  niedozwolone przyjemności będą przyczyną kłopotów i strat…
Pływający  –  udane życie uczuciowe…
W locie  –  duże wpływy finansowe lub spełnienie nadziei…
Śpiewający  –  oznaczający głos umierającego człowieka, jego ostatnie słowa…
Martwy  –  kłopoty i zmartwienia i niezadowolenie w życiu prywatnym…
Czarny  –  kłopoty domowe lub niedozwolone przyjemności będą przyczyną kłopotów i strat…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Łabędź w sennej rzeczywistości reprezentuje jednocześnie wodę, ziemie, przestworza i ogień życia, więc w tym kontekście symbolizuje naszą duszę, w Azji, podobnie jak w Europie jest symbolem światła, czystości i wdzięku. Symbolika ta ze swej strony rozszczepia się częściowo na żeński i męski kompleks znaczeniowy. Przede wszystkim dominuje aspekt żeński, gdyż łabędź jako symbol piękna, niebiańskiej dziewicy jest zapłodniony przez wodę i ziemię. W Indiach, Chinach, Japonii, u Arabów i Persów spotykamy symbol łabędzicy, jako postaci z innego świata. Natomiast w starożytności dominował aspekt męski, białe łabędzie ciągnęły rydwan Apollina, Zeus zbliża się do Ledy pod postacią łabędzia, także Afrodycie i Artemidzie towarzyszą łabędzie. Według wierzeń greckich łabędź posiadał poza tym zdolność prorokowania i zapowiadania śmierci. Na Dalekim Wschodzie łabędź jest zarówno symbolem wdzięku, jak dostojeństwa i odwagi. U Celtów łabędź uchodził za wcielenie nadziemskich istot sprawujących subtelna piecze nad ludzkim żywotem. W alchemii łabędzia często przyporządkowywano Merkuremu, uchodził on za symbol ducha i pośrednictwa między wodą, ziemią a ogniem. Jajo łabędzie spotykamy niekiedy także jako symbol  jaja świata. Łabędzi śpiew, zwykle cichego i niemego ptaka, który przed swą śmiercią wydaje z siebie, stał się symbolem ostatniego dzieła lub słowa kończące żywot jakiegoś człowieka, w tym sensie jest również symbolem Chrystusa w odniesieniu do jego ostatnich słów na krzyżu. W mitach przemiana ludzi i bóstw w łabędzie wyobraża oczyszczenie ducha. Łabędź może symbolizować także wyższe dążenia człowieka na drodze do doskonałości i zmagania ludzkiego ducha z przeszkodami w swoich dążeniach…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Długo szuka się przyjaciela, szybko się go traci...
- Anonim...

« »