"Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo"...
Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy...
Autor Mi Nieznany

Łabędź

 

 

 

 

Synonimy:      Łabędź, Łabędzie, Łabędziątko…..
Antonimy:      Wróbel…..

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –  szczęśliwy powrót z dalekiej podróży…
Biały  –  radość i bogactwo lub i widoki na przyszłość…
Dla kobiety   –   szczęśliwe pożycie małżeńskie…
Dla mężczyzny  –  niedozwolone przyjemności będą przyczyną kłopotów i strat…
Pływający  –  udane życie uczuciowe…
W locie  –  duże wpływy finansowe lub spełnienie nadziei…
Śpiewający  –  oznaczający głos umierającego człowieka, jego ostatnie słowa…
Martwy  –  kłopoty i zmartwienia i niezadowolenie w życiu prywatnym…
Czarny  –  kłopoty domowe lub niedozwolone przyjemności będą przyczyną kłopotów i strat…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Łabędź w sennej rzeczywistości reprezentuje jednocześnie wodę, ziemie, przestworza i ogień życia, więc w tym kontekście symbolizuje naszą duszę, w Azji, podobnie jak w Europie jest symbolem światła, czystości i wdzięku. Symbolika ta ze swej strony rozszczepia się częściowo na żeński i męski kompleks znaczeniowy. Przede wszystkim dominuje aspekt żeński, gdyż łabędź jako symbol piękna, niebiańskiej dziewicy jest zapłodniony przez wodę i ziemię. W Indiach, Chinach, Japonii, u Arabów i Persów spotykamy symbol łabędzicy, jako postaci z innego świata. Natomiast w starożytności dominował aspekt męski, białe łabędzie ciągnęły rydwan Apollina, Zeus zbliża się do Ledy pod postacią łabędzia, także Afrodycie i Artemidzie towarzyszą łabędzie. Według wierzeń greckich łabędź posiadał poza tym zdolność prorokowania i zapowiadania śmierci. Na Dalekim Wschodzie łabędź jest zarówno symbolem wdzięku, jak dostojeństwa i odwagi. U Celtów łabędź uchodził za wcielenie nadziemskich istot sprawujących subtelna piecze nad ludzkim żywotem. W alchemii łabędzia często przyporządkowywano Merkuremu, uchodził on za symbol ducha i pośrednictwa między wodą, ziemią a ogniem. Jajo łabędzie spotykamy niekiedy także jako symbol  jaja świata. Łabędzi śpiew, zwykle cichego i niemego ptaka, który przed swą śmiercią wydaje z siebie, stał się symbolem ostatniego dzieła lub słowa kończące żywot jakiegoś człowieka, w tym sensie jest również symbolem Chrystusa w odniesieniu do jego ostatnich słów na krzyżu. W mitach przemiana ludzi i bóstw w łabędzie wyobraża oczyszczenie ducha. Łabędź może symbolizować także wyższe dążenia człowieka na drodze do doskonałości i zmagania ludzkiego ducha z przeszkodami w swoich dążeniach…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Każda religia to drzwi do Boga,a różni ludzie poprzez odmienność kultury z jakiej się wywodzą różnie postrzegają swoją cząstke Boskiego bytu. To w co kto wierzy nie jest ważne,ważne jest jak wiele jest w stanie dać z siebie dla swojej wiary...
- Anonim...

« »