"Bonum ex malo non fit"...
Dobro nie rodzi się ze zła...
Seneka

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Spokojnie rozważaj własne błędy, a w rozmowie nie zajmuj się cudzymi winami...
- Anonim...

« »