"Vita mancipio nulli datur, omnibus usu "...
Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku...
Lukrecjusz

Łagodzenie

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Łagodzenie, Łagodzić, Łagodnieć, Łagodny, Łagodna, Tłumienie emocji, Amortyzowanie niepokoju….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Łagodzenie – sen symbolizuje potrzebną przystosowywania się do wymagań środowiska która budzi w nas instynktowny opór wobec nacisków zewnętrznych, wskazuje na konieczność zmniejszenia konfliktów wewnętrznych i wyciszenia. Istota snu przedstawia rezerwę okazywaną w relacjach z otoczeniem, co może pociągnąć za sobą osamotnienie. Ponadto może być sugestią podświadomości, aby zapanować nad popędami, zanim pójdziemy dalej, wtedy sen dotyczy naszych nagich instynktów i oznacza konieczność zrozumienia reguł, jakich należy przestrzegać, aby lepiej się zintegrować w społeczeństwie…..

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


Maksyma Warta Przemyślenia...
Kto w swoich zamiarach kieruje się niezachwianą wiarą, tem może zamienić najgorszy koszmar w piękn sen...
- Anonim...

« »