"Scio me nihil scire "...
Wiem, że nic nie wiem...
Sokrates

Im bardziej jest coś zrujnowane, tym więcej ma w sobie świętości…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Najzacniejsi i najmędrsi rodzą się pod strzechami...
- Anonim...

« »