"Nulla vis maior pietate vera est "...
Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość...
Autor Mi Nieznany

Babsztyl

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Babsztyl….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Babsztyl – symbol rozgoryczenia życiem które zatruwa atmosferę i niszczy wszelkie próby dialogu…
Widzieć – kolejna awantura w domu może skończyć się tylko tak samo, może nadszedł czas by zmienić strategię…
Być – nigdy wina nie leży tylko po jednej ze stron, by wyciągnąć poprawne wnioski trzeba zacząć od siebie…
Kłócić się z – ktoś kto stanie Ci na drodze będzie równie nieustępliwy jak Ty, może za miast uporu lepiej obudzić w sobie spryt…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Babsztyl jako nieprzyjemna najczęściej stara kobieta w naszych snach symbolizuje przestarzały i staroświecki sposób widzenia świata. Jeżeli symbol ukazuje się w postaci osoby znanej, ujawnia, że jesteśmy niezdolni do przyjmowania pojęć odpowiadających teraźniejszości. Ukazuje, że tkwimy w okowach teorii przestarzałych, niezgodnych z aktualnymi wymogami życia, że sposób myślenia opieramy na ideach wstecznych, nieodpowia-dających aspiracjom środowiska. Ujawnia, że trzymamy się staroświeckich koncepcji życia z powodu braku wyobraźni lub niedostatku kreatywności, co może źle wpływać na nasze relacje z innymi lub nawet stanowić powód odrzucenia…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Kapłan może wprowadzić cię do świątyni, ale ćwiczenie się w cnocie należy do ciebie...
- Anonim...

« »