"Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit"...
Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach...
Cyceron

Abstrakcja

 

 

 

 

 
Synonimy: Abstrakcja….
Antonimy: ….

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Abstrakcja – brak zrozumienia przeżywanych wydarzeń które dla Ciebie nie niosą głębszego sensu mimo, że to właśnie do znalezienia sensu w chaosie nakłaniają. W sennej rzeczywistości abstrakcja oznacza brak spontaniczności spowodowany przyzwyczajeniem do rozumowania opartego na materialnych pojęciach a nie na emocjonalnych czy uczuciowych doświadczeniach. Sama istota snu jest oderwana od sennych obrazów i zawiera się w świadomym połączeniu oderwanych od siebie kawałków naszego życia na jawie w jedną sensowną całość. Sen służy otwarciu się na innych, uwrażliwia na ich potrzeby, uczy zrozumienia, wnosząc w nasze życie jeszcze niepojęte ideały wspierającej słabszych, potrzebujących lub skrzywdzonych…

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Oczy widzą prawdę, uszy słyszą fałsz...
- Anonim...

« »