"Aut vincere, aut mori"...
Albo zwyciężać, albo umierać...
Autor Mi Nieznany

Ksiądz

 

 

 

Synonimy:  Ksiądz, Kapelan, Kaznodzieja, Kleryk……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   długie i owocne życie…
Być –   osiągniesz zaszczytne stanowisko…
Spotkać –   znajomość, która da Ci dużo do myślenia….
Wielu –   wyjdą na jaw jakieś sprawy o których wolał – byś nie wiedzieć…
Rozmawiać –   tylko wielkie prawdy są w stanie zmienić Twoje życie…
Na ambonie –   choroba i kłopoty dla śniącego…
Spowiadać się u –   upokorzenie i smutek…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Księża to wyświęceni kapłani, którzy z racji swego powołania, winni sprawowanie kapłańskiej posługi  poprzez gromadzenie wiernych we wspólnotę i przewodniczenie im w ziemskim pielgrzymowaniu do Boga. Kapłan jest symbolem człowieka kroczącego bezpośrednią droga do Boga, pełną wyrzeczeń osobistych z których powinien wychodzić zwycięsko i ze zdwojoną siłą. Wszyscy kapłani powinni budować jedność Kościoła, zarówno poprzez modlitwę, jak i świadome działanie. Na ich sztandarach winna być braterska życzliwość, szacunek, współczucie i wszechstronna pomoc łącząca Ich z wiernymi. Budowanie wspólnoty Kościoła bierze swój początek  w jedności pomiędzy Bogiem, kapłanem a wiernymi, gdzie kapłan pomny swojej odpowiedzialności powinien być pomostem dla wiernych. Fundamentem tej więzi pomiędzy kapłanem a Bogiem i pragnienie posługi wiernym powinna być wiara wynikająca z głębi jego duszy.  Kapłani powinni wystrzegać się w swoim postępowaniu i wypowiedziach tego wszystkiego, co mogłoby doprowadzać do rozbijania wspólnoty  wiernych.  Obowiązkiem kapłanów jest popieranie zachowania między wszystkimi ludźmi poszanowania wolnej woli danej nam od Boga, pokoju i zgody, opartej na sprawiedliwości i miłości. Ksiądz natomiast jest namiestnikiem kościoła i pasterzem parafii, odpowiedzialnym wobec Boga za jej uświęcenie i zbawienie jej członków. Ksiądz jest zobowiązany zapewnić parafianom pełny dostęp do słowa Bożego i sakramentów świętych, organizować sprawy wiary i działalność charytatywną. Powinien objąć pasterską troską wiernych wszystkich stanów, grup społecznych i zawodowych także niewiernych. Szczególnie zaś ma pamiętać o chorych, duchowo zaniedbanych, nieszczęśliwych, dotkniętych różnymi doświadczeniami, słabych w wierze i oziębłych religijnie. Jako ojciec i pasterz powinien modlić się o uświęcenie i zbawienie swoich parafian. Niech więc nie poprzestaje tylko na obowiązkowym aplikowaniu Mszy św. za parafian, lecz także poza nakazanymi dniami niech składa za nich Najświętszą Ofiarę oraz ofiaruje w ich intencji swoje umartwienia i cierpienia, przekładając wiele ze swoich działań w czyn a nie tylko słowa. Według staroegipskich tłumaczy snów ujrzenie we śnie kapłana zapowiada rychłe otrzymanie  stanowiska wymagającego wielkiej odpowiedzialności. Kiedy pogrążony jest w modlitwie oznacza konieczność przemyślenia sobie swojej postawy i potrzebę wewnętrznego oczyszczenia. Dla zakochanych symbolizuje potrzebę zalegalizowania związku, poczucia pewności, że na pewno do siebie należycie i nic już tego nie zmieni, wyraża tęsknotę za stabilizacją, stałym związkiem uczuciowym i rodziną. Rozmowa z księdzem wskazuje że otrzymasz pouczenie w sprawach zasad Twojej uczciwości, oznacza to najczęściej  że jakieś Twoje kłamstwo wyjdzie na jaw i będziesz się musiał przyznać do winy aby uzyskać przebaczenie u tej osoby. Czasem sen o wyjątkowo sędziwym księdzu pojawia się jako zapowiedź spotkania kogoś kto swoją niezłomną postawą życiową będzie reprezentował trwałe wartości stając się w tym względzie wzorem do naśladowania  Słuchanie kazania wygłaszanego przez księdza jest symbolem wskazówek jakie już niedługo otrzymamy od kogoś mądrego i wysoko rozwiniętego wewnętrznie które warto sobie dogłębnie przemyśleć i wziąć je pod wzgląd w swoich planach…… 

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 
Licznik: 27591 wyświetleń
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Ksiądz , 3.8 out of 10 based on 4 ratings

Znaczeniowo podobne sny

  • Kosmici Kosmici   nie ufaj każdemu kto się do Ciebie uśmiecha... Spotkać -   niespodziewane wydarzenia w miejscu publicznym... Rozmawiać z nimi -   Twoja ciekawość zaprowadzi Cię na manowce... Być - […]
  • Krew Krew ach ma bezpośredni związek z naszym temperamentem. Wiąże się ogólnie z żywnością, siłą fizyczną i świadomością ciała, które to cechy umożliwiają prowadzenie aktywnego życia. Ponadto mogą […]
  • Krewni Krewni   przemijające przykrości... Umierający -   rychły spadek... Widzieć w oddali -   niespodziewana wizyta dalszych krewnych... Zapowiadający się z wizytą -   przygotuj się na spore […]
  • Kocięta Kocięta ałe szczęśliwe dzieci... Dużo -   szerokie znajomości... Walczące ze sobą -   kłótnie we własnym otoczeniu.... Czarne -   zmartwienia i kłopoty... Białe -   ostrzeżeniem przed […]
  • Kłótnia Kłótnia nsowe... Z przełożonymi - dobra współpraca przyniesie korzyść, szansę na awans i rozwój... Z ukochaną - otrzymasz od dowód jej uczuć... Z ukochanym  -  poprawa wzajemnych […]
  • Kapitan Kapitan osiągniesz zaszczytne stanowisko... Być -   długie i pełne szacunku otoczenia życie... Być zaproszonym przez -   zapowiada Ci się życie pełne wrażeń... Rozmawiać z -   ktoś kogo […]
  • Kupa Kupa  we śnie zazwyczaj oznacza pomyślność.... Robić -  doczekasz się efektów swojej pracy... Widzieć -   zmienne koleje losu... Wdepnąć w -   wielka pomyślność... Gnoju -   uda Ci się […]

Maksyma Warta Przemyślenia...
Reikarnacja to naturalna droga dla naszej egzystęcji...
- Anonim...

« »